Historik

99,98% drifttid
Inga händelser på 17 dagar!
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Inga händelser på 16 dagar!
Avbrott
Services / Support Portal
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på 19 dagar!
Avbrott
Services / Developer Portal
Inga händelser på 25 dagar!
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
Services / Developer Portal
Avbrott
Services / Support Portal
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Services / Developer Portal
Avbrott
Services / Developer Portal
Avbrott
Services / Developer Portal
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
HQ / HQ
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
Services / Developer Portal
Inga händelser på 29 dagar!
Avbrott
HQ / API
Geschwindigkeit stark beeinträchtigt
HQ / HQ
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
HQ / HQ
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
HQ / HQ
Avbrott
HQ / HQ
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Services / Support Portal
Avbrott
Services / Support Portal
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
Services / Developer Portal
Inga händelser på 17 dagar!
Avbrott
Services / Support Portal