Historik

100% drifttid
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Services / Support Portal
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
HQ / API
Avbrott
Services / Developer Portal
Inga händelser på 14 dagar!
Avbrott
HQ / HQ
Inga händelser på 9 dagar!
Manche HQ Systeme nicht erreichbar
HQ / HQ
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Services / Developer Portal
Avbrott
Services / Support Portal
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på 27 dagar!
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på 13 dagar!
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / HQ
Inga händelser på 28 dagar!
Avbrott
Services / Support Portal
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på 12 dagar!
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
Services / Developer Portal
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / HQ
Inga händelser på 2 månader!
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på 9 dagar!
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API
Inga händelser på 6 dagar!
Network Maintenance
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 15 dagar!
Avbrott
Services / Developer Portal
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
HQ / API
Avbrott
HQ / API